Акция «Яркая минутка»: выиграй стильные часы Fullspot

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Дорогие друзья! Smachno.ua вместе с партнером — Fullspot Украина — разыгрывает стильные часы

Чтобы получить часы нужно:

1. Быть подписчиком странички Smachno.ua (Facebook).
2. Найти новость об акции и нажать «Нравится» https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551036691616375&set=a.418172151569497.101276.157149687671746&type=1&theater
3. Поделиться новостью на своей личной страничке (сделать репост).

Внимание! Проследите, чтобы ваш репост акции был открыт для всех.

Победителя мы определим 8 октября 2013 г. с помощью сервиса Random.org.


Часы известной итальянской компании Fullspot — это яркие эмоции, наполненное позитивом и жизненной энергией существование. Помимо очевидной внешней привлекательности, часы Fullspot обладают уникальным свойством — неисчерпаемым потенциалом комбинаторности. Что это означает? Во всех часах от бренда Fullspot предусмотрена возможность легкой замены ремешка или циферблата*. Говоря проще, внешний вид аксессуара преображается буквально за пару секунд! Какими бы ни были ваше нестроение и наряд — бесконечная цветовая палитра часов Fullspot сможет их подчеркнуть.


*Победитель акции получает один циферблат и ремешок.


Офіційні правила проведення акції 

Назва акції «Яскрава хвилинка» 

Дані офіційні правила (далі за текстом — Правила) визначають офіційні умови проведення акції  у період з 25 вересня  по 8 жовтня  2013 року в соціальній мережі (у группі інтернет-портала Smachno.ua https://www.facebook.com/Smachno.ua?hc_location=stream 

1.Організатор Акції.

1.1. Організатором акції «Яскрава хвилинка» (надалі-Акція) є ФОП ПАВЛОВ О.Е., що знаходиться за адресою: Київська обл, місто Березань, вул. Набережна, 24, тел.0508090394, код 2903807293 (надалі — Організатор), на якого покладаються наступні обов’язки відповідно до даних Правил: 

— сформувати подарунковий фонд Акції;
— здійснити передачу подарунків переможцям; 

2. Період та місце проведення Акції. 

2.1.Акція триває з 24.09.2013 по 08.10.2013 року включно (надалі — «Період проведення Акції»). Визначення переможця здійснюється відповідно до порядку визначення переможця, що встановлені п.8 даних Правил.  

2.2. Акція проводиться у Группі інтернет-портала Smachno.ua https://www.facebook.com/Smachno.ua?hc_location=stream 

3. Територія проведення Акції. 

3.1. Акція діє на всій території України. 

4. Мета проведення Акції. 

Мета проведення Акції — інформування про годинники Fullspot. 

5. Учасник Акції (надалі — Учасник). 

5.1. Участь у Акції можуть брати лише повнолітні громадяни України, які мають власний зареєстрований аккаунт у соціальній мережі www.facebook.com 

5.2. Не можуть брати участь в Акції наступні особи: 

а) власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік, дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати) Організатора; 

б) іноземці та особи без громадянства;  

в) недієздатні фізичні особи. 

6. Подарунковий фонд Акції. 

6.1. Учасники Акції мають право отримати подарунок (надалі — Подарунок): 

— годинник Fullspot. 

6.2. Загальна кількість Подарунків — 1 шт.; 

6.3. Подарунок Акції не підлягає обміну, грошовий еквівалент Подарунка не видається. 

6.4. Організатор Акції здійснює виконання податкових зобов’язань щодо Подарунка Акції відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність перерахування податків стосовно операції з передачі Подарунка Акції несе виключно Організатор Акції. 

7. Порядок участі в Акції. 

7.1. Участь в Акції безкоштовна. 

7.2. Для участі в Акції особам, які відповідають вимогам, викладеним в п. 5 цих Правил, необхідно зайти у группу https://www.facebook.com/Smachno.ua?hc_location=stream. Приєднатися до групи, натиснувши кнопку Like. Натиснути Share під фотографією Акції https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551036691616375&set=a.418172151569497.101276.157149687671746&type=1&theater (опублікувати на своїй сторінці соціальної мережі у відкритому доступі — для загального перегляду). 

7.3. Організатор Акції залишає за собою право відмовити в отриманні Подарунка особі, яка взяла участь у Акції, і чий профіль вже отримав подарунки раніше за результатами визначення переможців Акції. 

8. Порядок визначення переможця Акції. 

8.1. Подарунок буде вручений одному переможцю в групі https://www.facebook.com/Smachno.ua?hc_location=stream  

8.2. Визначення Учасника, який отримає Подарунок (надалі — Переможець Акції) буде здійснено за допомогою системи www.random.org. 

8.3. Визначення Переможця Акції відбудеться 08.10.2013. 

9. Оголошення переможця Акції. 

9.1. Дані про переможця Акції публікуються на Сайті www.smachno.ua та в Группі. 

9.2. Переможець Акції буде повідомлений про вручення Подарунку шляхом отримання особистого повідомлення у власний акаунт в соціальній мережі. 

9.3. Результати Акції не підлягають перегляду і є остаточними і поширюються на всіх Учасників Акції та переможця. Подарунок не можна обміняти, повернути чи отримати в грошовому еквіваленті. 

10. Порядок отримання Подарунку. 

10.1. Організатор Акції направляє Переможцю Акції повідомлення про вручення подарунка шляхом надсилання особистого повідомлення у власний акаунт в соціальній мережі. У повідомленні будуть надані координати, де можна отримати Подарунок.  

10.2. Подарунок переможець отримує за попереднім погодженням часу, місця та дати отримання. 

10.3. Учасник автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунку в наступних випадках: 

а) якщо Організатор не зможе зв’язатися з Учасником можливими для Організатора засобами з незалежних від Організатора причин; 

б) якщо Учасник на час початку проведення Акції не був повнолітнім громадянином України; 

в) якщо Учасник, який здобув право на отримання Подарунка, з причин, незалежних від Організатора, не має можливості одержати Подарунок; 

г) якщо учасник є особою, зазначеною у пункті 5.2. цих Правил;

д) якщо учасник впливає на результат голосування різними засобами електронного зв’язку. 

10.4. У випадку втрати права на отримання Подарунку Учасник не має права на отримання будь-якої компенсації від Організатора проведення Акції. 

11. Обмеження відповідальності 

11.1. Організатор не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, провайдера і забудь-які помилки, внаслідок яких повідомлення про порядок отримання Подарунку надійшли із запізненням до переможця Акції. 

11.2. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунка Учасником з яких-небудь причин, незалежних від Організатора, вт. ч., але не виключаючи, у випадку, якщо Учасник Акції неправильно вказав свою адресу або не з’явився на поштове відділення за місцем проживання для отримання Подарунка у строк до 30 днів. У такому випадку, Організатор Акції звільняється від відповідальності за передачу Подарунку Учаснику, а Учасник автоматично позбавляється права на отримання Подарунка. 

11.3. Організатор Акції не несе відповідальності за подальше використання Подарунку Учасником після його одержання та за неможливість Учасника скористатися наданим Подарунком з будь-яких причин. 

11.4. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 

12. Інші умови 

12.1. Організатор Акції може вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в т.ч. змінювати терміни дії Акції, умови отримання Подарунку тощо.  

12.2. Ці Правила, а так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті www.smachno.ua

13. Персональні дані 

13.1.Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язані з можливою участю в Акції. 

13.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами, що зобов’язується їх дотримувати, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо). 

13.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані. 

13.4. Погоджуючись з даними Правилами Акції, Учасник Акції дає свою згоду отримувати інформацію, пов’язану з діяльністю Організатора. Організатор має право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку. 

13.5. Учасник, як суб’єкт персональних даних, має право: 

— на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних; 
— вимагати від Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних; 
— застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

13.6. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. 

13.7. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор Акції не несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

Поделиться рецептом
Попробуй еще
Как готовить стручковую фасоль: 7 советов
Как не подхватить простуду и грипп: 5 народных рецептов
Какое молоко лучше: Игорь Кондратюк и Татьяна Литвинова выяснили, какое молоко лучше пить
Сегодня — День рождения баночного пива
Социальные сети приводят к лишнему весу
Как не поправиться в холодную погоду: советы врача
Сегодня — Щедрый вечер
Согреваемся зимой: в Comfy рассказали о том, как выбрать электрический чайник
От быстрых каш быстро полнеют
Ученые выяснили, сколько нужно худеть после праздников
10 хитростей, которые помогают похудеть
Обветренные губы: 7 вкусных лекарств
Чай каркаде понижает давление
Не ешьте на Рождество много кути
При простуде нужно пить морсы и узвар


Добавление в кулинарную книгу
Отправить рецепт на почту

ВВЕРХ

ВОЙТИ ЧЕРЕЗ:

РЕГИСТРАЦИЯ

Имя
e-mail
Пароль

ВОЙТИ ЧЕРЕЗ:

или войти при помощи e-mail

Потерялся пароль?

Потерялся пароль?

На какой e-mail отправить
новый пароль?
Отмена
ИСПАНСЬКИЕ БУЛОЧКИ «ENSAIMADAS»
рецепт шарлотки с яблоками в мультиварке, рецепт приготовления шарлотки с яблоками в мультиварке, как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке, состав шарлотки с яблоками в мультиварке, как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке
Шарлотка с яблоками в мультиварке