Выиграй сертификат на 500 грн от медицинского центра «НоуХауМед»!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Друзья! Кулинарный портал Smachno.ua вместе с партнером — научно-медицинским центром «НоуХауМед» — разыгрывает подарочные сертификаты номиналом 500 грн на услуги медицинского центра

Чтобы получить сертификат нужно:

1.      Быть подписчиком социальных страничек кулинарного портала Smachno.ua Вконтакте и Facebook.

2.      Быть подписчиком социальных страничек научно-медицинского центра «НоуХауМед» Вконтакте и Facebook

3.      Найти новость об акции на социальных страничках Smachno.ua и нажать «Нравится».

4.      Поделиться новостью на своей личной страничке.

Внимание! Проследите, чтобы ваша страница была открыта для всех.

Призы акции:

Дополнительные условия акции:

 • действие сертификатов не попадает под акции центра;
 • действие сертификатов не распространяется на услуги косметолога, массажи, анализы и препараты центра.

 • Победителей мы определим 18 ноября 2013 года с помощью сервиса Random.org.

Удачи!


 •  
 • Офіційні правила проведення акції

  Назва акції «Розіграш сертифікату науково-медичного центру «НоуХауМед»

  Дані офіційні правила (далі за текстом — Правила) визначають офіційні умови проведення акції  у період з 5 листопада  по 18 листопада 2013 року в соціальних мережах (у группах інтернет-портала Smachno.ua http://www.facebook.com/Smachno.ua?hc_location=stream, http://vk.com/smachno_stb) (надалі — Групи).

  1.Організатор Акції.
  1.1. Організатором акції «Розіграш сертифікату науково-медичного центру «НоуХауМед» (надалі-Акція) є Приватне підприємство «Науково-медичний центр НОУ ХАУ МЕД», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 51/1, кв. 10, тел. + 38(048) 728-12-90, код ЭДРПОУ 35991721, (надалі — Організатор), на якого покладаються наступні обов’язки відповідно до даних Правил:

  – сформувати подарунковий фонд Акції;
  – здійснити передачу подарунків переможцям;

  2. Період та місце проведення Акції.

  2.1. Акція триває з 05.11.2013 по 18.11.2013 року включно (надалі — «Період проведення Акції»). Визначення переможців здійснюється відповідно до порядку визначення переможців, що встановлені п.8 даних Правил.

  2.2. Акція проводиться у групах інтернет-порталу Smachno.ua https://www.facebook.com/Smachno.ua?hc_location=stream, http://vk.com/smachno_stb.

  3. Територія проведення Акції.

  3.1. Акція діє на всій території України.

  4. Мета проведення Акції.

  Мета проведення Акції — інформування про науково-медичний центру «НоуХауМед». 

  5. Учасник Акції (надалі — Учасник).

  5.1. Участь у Акції можуть брати лише повнолітні громадяни України, які мають власний зареєстрований аккаунт у соціальній мережі https://www.facebook.com/ або http://vk.com/.

  5.2. Не можуть брати участь в Акції наступні особи:

  а) власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік, дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати) Організатора.

  б) іноземці та особи без громадянства;

  в) недієздатні фізичні особи.

  6. Подарунковий фонд Акції.

  6.1. Учасники Акції мають право отримати подарунок (надалі — Подарунок):

  – 1 сертифікат на послуги науково-медичного центру «НоуХауМед» номіналом 500 грн та консультація спеціаліста центру для переможця конкурсу у групі https://www.facebook.com/Smachno.ua?hc_location=stream та 1 сертифікат на послуги науково-медичного центру «НоуХауМед» номіналом 500 грн та консультація спеціаліста центру для переможця конкурсу у групі http://vk.com/smachno_stb.

  – один учасник може взяти участь у Акції тільки в одній групі на вибір.

  6.2. Загальна кількість Подарунків — 2 шт.;

  6.3. Подарунок Акції не підлягає обміну, грошовий еквівалент Подарунка невидається.

  6.4. Організатор Акції здійснює виконання податкових зобов’язань щодо Подарунка Акції відповіднодо чинного законодавства України. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність перерахування податків стосовно операційз передачі Подарунків Акції несе виключно Організатор Акції.

  7. Порядок участі в Акції.

  7.1. Участь в Акції безкоштовна.

  7.2. Для участі в Акції особам, які відповідають вимогам, викладеним в п. 5 цих Правил, необхідно зайти у группу https://www.facebook.com/Smachno.ua?hc_location=stream або http://vk.com/smachno_stb. Приєднатися до групи, натиснувши кнопку Like. Натиснути Like та Share під фотографією Акції (опублікувати на своїй сторінці соціальної мережі у відкритому доступі — для загального перегляду).

  7.3. Організатор Акції залишає за собою право відмовити в отриманні Подарунка особами, які взяли участь у Акції, і чий профіль вже отримав подарунки раніше за результатами визначення переможців Акції.

  8. Порядок визначення переможців Акції.

  8.1. Подарунки будуть вручені двом переможцям — одному переможцю в групі https://www.facebook.com/Smachno.ua?hc_location=stream та одному переможцю в групі http://vk.com/smachno_stb

  8.2. Визначення Учасників, які отримають Подарунки (надалі — Переможці Акції) буде здійснено за допомогою системи www.random.org.

  8.3. Визначення Переможців Акції відбудеться з 18.11.2013.

  9. Оголошення переможців Акції.

  9.1. Дані про переможців Акції публікуються на Сайті www. smachno.ua та в Группах.

  9.2. Переможці Акції будуть повідомлені про вручення Подарунків шляхом отримання особистого повідомлення у власний акаунт в соціальній мережі.

  9.3. Результати Акції не підлягають перегляду і є остаточними і поширюються на всіх Учасників Акції та переможців. Подарунок не можна обміняти, повернути чи отримати в грошовому еквіваленті.

  10. Порядок отримання Подарунків.

  10.1. Організатор Акції направляє Переможцю Акції повідомлення про вручення подарунка шляхом надсилання особистого повідомлення у власний акаунт в соціальній мережі. У повідомленні будуть надані координати, де можна отримати Подарунок.

  10.2. Подарунки переможці отримують за попереднім погодженням часу, місця та дати отримання.

  10.3. Учасник автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунку в наступних випадках:

  а) якщо Організатор не зможе зв’язатися з Учасником можливими для Організатора засобами з незалежних від Організатора причин;

  б) якщо Учасник на час початку проведення Акції не був повнолітнім громадянином України;

  в) якщо Учасник, який здобув право на отримання Подарунка, з причин, незалежних від Організатора, не має можливості одержати Подарунок;

  г) якщо учасник є особою, зазначеною у пункті 5.2. цих Правил.

  д) якщо учасник впливає на результат голосування різними засобами електронного зв’язку;

  10.4. У випадку втрати права на отримання Подарунку Учасник не має права на отримання будь-якої компенсації від Організатора проведення Акції.

  11. Обмеження відповідальності

  11.1.Організатор не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, провайдера і забудь-які помилки, внаслідок яких повідомлення про порядок отримання Подарунку надійшли із запізненням до переможця Акції.

  11.2. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунка Учасником з яких-небудь причин, незалежних від Організатора, вт. ч., але не виключаючи,у випадку, якщо Учасник Акції неправильно вказав свою адресу або не з’явився на поштове відділення за місцем проживання для отримання Подарунка у строк до 30 днів. У такому випадку, Організатор Акції звільняється від відповідальності за передачу Подарунку Учаснику, а Учасник автоматично позбавляється права на отримання Подарунка.

  11.3. Організатор Акції не несе відповідальності за подальше використання Подарунку Учасником після його одержання та за неможливість Учасника скористатися наданим Подарунком з будь-яких причин.

  11.4. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

  12. Інші умови

  12.1. Організатор Акції може вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в т.ч. змінювати терміни дії Акції, умови отримання Подарунків тощо.

  12.2. Ці Правила, а так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті www.smachno.ua.

  13. Персональні дані

  13.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язані з можливою участю в Акції.

  13.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами, що зобов’язується їх дотримувати, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

  13.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

  13.4. Погоджуючись з даними Правилами Акції, Учасник Акції дає свою згоду отримувати інформацію, пов’язану з діяльністю Організатора. Організатор має право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку.

  13.5. Учасник, як суб’єкт персональних даних, має право:

  – на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних;

  – вимагати від Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

  – застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

  13.6. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

  13.7. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор Акції не несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

  Поділитися рецептом
  Спробуй ще
  Как готовить стручковую фасоль: 7 советов
  Как не подхватить простуду и грипп: 5 народных рецептов
  Какое молоко лучше: Игорь Кондратюк и Татьяна Литвинова выяснили, какое молоко лучше пить
  Сегодня — День рождения баночного пива
  Социальные сети приводят к лишнему весу
  Как не поправиться в холодную погоду: советы врача
  Сегодня — Щедрый вечер
  Согреваемся зимой: в Comfy рассказали о том, как выбрать электрический чайник
  От быстрых каш быстро полнеют
  Ученые выяснили, сколько нужно худеть после праздников
  10 хитростей, которые помогают похудеть
  Обветренные губы: 7 вкусных лекарств
  Чай каркаде понижает давление
  Не ешьте на Рождество много кути
  При простуде нужно пить морсы и узвар


  Додавання в кулінарну книгу
  Відправити рецепт на пошту

  ВГОРУ

  УВІЙТИ ЧЕРЕЗ:

  РЕЄСТРАЦІЯ

  Ім'я
  e-mail
  Пароль

  УВІЙТИ ЧЕРЕЗ:

  або увійти за допомогою e-mail

  Забули пароль?

  Забули пароль?

  На який e-mail відправити
  новий пароль?
  Відмінити
  рецепт шарлотки с яблоками в мультиварке, рецепт приготовления шарлотки с яблоками в мультиварке, как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке, состав шарлотки с яблоками в мультиварке, как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке
  Шарлотка з яблуками в мультиварці
  рецепт постного пирога с яблоками, рецепт приготовления постного пирога с яблоками, как приготовить постный пирог с яблоками, состав постного пирога с яблоками, как приготовить постный пирог с яблоками
  Пісний пиріг з яблуками